Γαλλικά

Au niveau de la combustion, une certaine fusion et liquéfaction comme celles qui peuvent fournir des métaux: en même temps que l'argent, le cuivre et le fer, la roche encapsulée se liquéfie elle-même, c'est-à-dire bien sûr du fait de l'humidité des minéraux qu'elle contient, voire des leurs acte. Ceci s'explique également par le fait que les pierres réfractaires et meules sont liquéfiées dans lesquelles les boulangers mettent le minerai.

Ελληνικά

Στο επίπεδο της καύσης, μια συγκεκριμένη σύντηξη και υγροποίηση όπως εκείνες που μπορούν να παρέχουν μέταλλα: ταυτόχρονα με το ασήμι, το χαλκό και το σίδηρο, ο εγκλωβισμένος βράχος υγροποιεί το ίδιο, δηλαδή πολύ καλά λόγω της υγρασίας των ορυκτών που περιέχει , ή ακόμα και την πράξη τους. Αυτό εξηγείται επίσης από το γεγονός ότι οι πυρίμαχες πέτρες και οι μυλόπετρες υγροποιούνται όπου οι αρτοποιοί βάζουν το μετάλλευμα.

Metafrash.com | Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)